More

    ทีมชาติ ชิลี

    สัญญาไม่ลงตัว! ชิลีใช้ธงชาติปิดทับโลโก้ Nike

    สัญญาไม่ลงตัว! ชิลีใช้ธงชาติปิดทับโลโก้ Nike ทีมชาติ ชิลี ใช้ธงทีมชาติมาปิดทับโลโก้ Nike ผู้สนับสนุนชุดแข่งของพวกเขาในศึกโคปา อเมริกา

    Stay on op - Ge the daily news in your inbox