More

    ฮาร์วีย์ เอลเลียต

    เด็กอนาคตไกล! ลิเวอร์พูลต่อสัญญาเอลเลียต 5 ปี

    เด็กอนาคตไกล! ลิเวอร์พูลต่อสัญญาเอลเลียต 5 ปี ลิเวอร์พูล แถลงยืนยัน ฮาร์วีย์ เอลเลียต ตัวรุกอนาคตไกลของทีม ต่อสัญญาใหม่ออกไปถึงปี 2026 แล้ว

    Stay on op - Ge the daily news in your inbox