More

    เซซาเร ปรันเดลลี

    เพียง4 เดือน! ปรันเดลลีลาออกกุนซือฟิออเรนตินา

    เพียง4 เดือน! ปรันเดลลีลาออกกุนซือฟิออเรนตินา ฟิออเรนตินา แถลงยืนยันผ่านเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของสโมสรเรื่องการประกาศลาออกจากตำแหน่ง

    Stay on op - Ge the daily news in your inbox