More

    เปาโล มัลดินี

    ขอโทษแฟนสโมสร! มัลดินี ไม่รู้มาก่อนมิลานเข้าร่วมซูเปอร์ลีก

    ขอโทษแฟนสโมสร! มัลดินี ไม่รู้มาก่อนมิลานเข้าร่วมซูเปอร์ลีก เปาโล มัลดินี ผู้อำนวยการฝ่ายเทคนิคของสโมสร เอซี มิลาน ออกโรงขอโทษแทนสโมสร

    Stay on op - Ge the daily news in your inbox