More

    เวรอน

    วันนี้เมื่อ 17 ปีที่แล้ว ย้อนอดีตเชลซี

       หากเราย้อนกลับไปก่อนปี 2003 เชลซี ยังเป็นทีมระดับกลางตาราง ยังไม่ได้เป็นทีมท็อปโฟร์ หรือ ท็อปไฟว์ อย่างปัจจุบัน จนกระทั่ง โรมัน อัมราโมวิช เศรษฐี น้ำมันชาวรัสเซีย ได้เข้ามาซื้อกิจการสโมสรเชลซี แหละนั้นเป็นเริ่มต้นของประวัติศาสตร์สโมสรในการไล่ล่าแชมป์เป็นเกียรติประวัติของสโมสร วันนี้เมื่อ 17 ปี ที่แล้ว สโมสร เชลซีไ ด้เปิดตัว 2 นักเตะใหม่เพื่อปูทางหาความสำเร็จของสโมสร...

    Stay on op - Ge the daily news in your inbox